รอบรับตรง 2562

สมัครออนไลน์และยื่นเอกสาร ณ มหาวิทยาลัย หรือสมัครด้วยตนเอง ณ งานทะเบียนฯ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ทั้ง 2 พื้นที่ (ในเมืองและนามน)
คณะศึกษาศาสตร์ฯและระดับปริญญาโท สมัครที่นี่

อยู่ในช่วงปิดรับสมัคร
รายละเอียด

ปวส. และปริญญาตรีเทียบโอน | ปริญญาตรี 4 ปี | ป.ตรี ศึกษาศาสตร์ฯ | ปริญาตรีภาคพิเศษ | ปริญญาโท

  • คู่มือวิธีการสมัคร
  • คู่มือกรอกข้อมูลขึ้นทะเบียนนักศึกษา
  • Link กรอกข้อมูลขึ้นทะเบียนนักศึกษา